Danska tillhör precis som svenska språkgruppen nordgermanska språk. Ur språklig synvinkel kan de ses som olika dialekter snarare än skilda språk.

 

*Googles förslag

 

*Vad en svensk bör veta om det danska språket

Språkliga fällor i danskan för svenskar

Gratis språkkurs i danska, enkel och lättbegriplig

Skillnader mellan svenska och danska språket som kan vara en fallgrop eller fälla för svensken i Danmark.

Danska Svenska
avi's tidning
Sv avi = Da meddelelse.
bekendt bekant
Exempel: Da Det kan du ikke være bekendt! = Sv Så kan du inte bära dig åt!
betjent poliskonstapel
Sv betjänt = Da herskabstjener. Da tjener = Sv kypare
blød mjuk
Exempel: Da Her sidder man blødt og godt.
bruge använda
Sv bruka, ha för vana = Da pleje
enkelt, enkelthed enstaka, enskild, enskildhet
Exempel: Da Der findes nogle enkelte eksempler på dette.
ens lika,enahanda
Exempel: De to piger var (ikke) ens klædt = De två flickorna var (inte) lika klädda (Sv inte ens = Da ikke engang)
Exempel: Ikke engang konen kendte ham igen = Inte ens hustrun kände igen honom
forlade överge, lämna
Sv förlåta = Da tilgive. Sv Förlåt! = Da Om forladelse! Undskyld!
forloren oäkta, "lös", falsk
Da forlorne tænder = Sv löständer. Da forloren kylling = kötträtt som liknar kyckling. Sv förlora = Da tabe
for'mue förmögenhet
Sv förmåga = Da evne
for'mål ändamål
Sv föremål = Da genstand, ting
forretning affär
Sv förrättning = Da tjeneste
forstyrre störa
forstørre förstora
Sv förstöra = Da ødelægge.
fremde'les fortfarande
Da også fremdeles = Sv och så vidare. Sv framdeles = Da (en gang) i fremtiden, senere.
ganske helt, alldeles, mycket, ganska
igen kvar
Exempel: Han har ikke langt igen
især särskilt, i synnerhet
Sv isär = Da i stykker, itu, fra hinanden.
karakter karaktär,betyg
Exempel: Han lik en god karakter i tysk
kvik pigg, livlig, kvick
Sv kvick även = Da vittig
le, grine skratta
Sv le = Da smile. Da skratte = Sv raspa, skrälla. Exempel: Han næsten lo sig ihjel - Grammofonen skratter. Hun smilede venligt til ham
lidelse lidande
Sv lidelse, lidelsefull = Da lidenskab, lidenska'belig
lov lag, tillåtelse, lov
lovlig laglig
mangel; mangle brist saknas, fattas
Sv mangel = Da rulle
må, måtte måste, får, fick
Exempel: Må jeg gå nu? = Får jag gå nu? Han må jo være gal = Han måste ju vara tokig. Sv må, måtte: Hvordan har du det? = Hur mår du? Gid han snart kom! = Måtte han komma snart!
mærkelig märkvärdig
Sv märklig = Da bemærkelsesværdig, betydelig.
nødig ogärna
nøjag'tig noggrann, exakt
Sv nöjaktig = Da tilfredsstillende.
overse förbise; överblicka, -skåda
Sv överse med något = Da bære over med noget.
rolig lugn
Sv rolig = Da morsom
selskab bjudning; bolag
Exempel: Sv aktiebolag = Da aktieselskab.
semester termin
Sv semester = Da ferie.
slet dålig, usel
Sv slät = Da jævn, glat. Da glatbarberet = Sv slätrakad. Da slet barberet = Sv dåligt rakad. Da slet ikke = Sv inte alls.
snyde lura, skinna
Sv snyta sig = Da pudse næsen.
spøge även: skämta
Da spøg = Sv skämt. (Sv spöke = Da spøgelse.
stadig, stadigvæk ständigt, fortfarande
tilfælde fall
Exempel: Hvis dette er tilfældet. Sv tillfälle = Da lejlighed. Sv för tillfället = Da for øjeblikket. Da et uhelbre'deligt tilfælde = Sv ett obotligt fall.
ubevæ'gelig orörlig
Sv obeveklig = Da ubønhø'rlig.
udsætte uppskjuta, anmärka
Exempel: Mødet er udsat til den 16 = Mötet är uppskjutet. Har du noget at udsætte på = Har du något att anmärka på.
uhyre vidunder
Da adjektivet uhyre = Sv oerhört. Da vidunderlig = Sv underbar.
undertiden ibland
Sv under tiden = Da i mellemtiden.
uvilkå'rlig ofrivillig
Sv ovillkorlig = Da ubetinget. Da betinget dom = Sv villkorlig dom.
væsen varelse
Da værelse = Sv rum.
vid (med kort i) kvickhet, spiritualitet
Sv vidd = Da vidde.
vil ofta: skall, kommer att
Exempel: Han vil gøre det i næste uge = Han kommer att göra det i nästa vecka
 

*Googles förslag