Danska tillhör precis som svenska språkgruppen nordgermanska språk. Ur språklig synvinkel kan de ses som olika dialekter snarare än skilda språk.

 

*Googles förslag

 

*Vad en svensk bör veta om det danska språket

Danskt uttal - Danska för svenskar

Gratis språkkurs i danska, enkel och lättbegriplig

Det danska uttalet är oftast svårare för en svensk att förstå än danska i skrift.

Fakta om några uttalsregler:

 • G, k och sk i början av ord uttalas med hårt g eller k, som i svenska "gata" eller "kort". Exempelvis i danska ord som give, kerne, skive (uttalas "sgive").
 • R är vanligen tungrots-r, liknande det skånska. Därför uttalas ord som kors, korn och kort med rs, rn och rt. Ord med rd, såsom bord, har vanligen ett stumt d (uttalet blir "bor"). R uttalas efter vokal som ett vokalljud, vilket liknar å eller a, exempelvis smør som uttalas "smö-a" eller mor som uttalas "mo-a".
 • D som följer efter l och n är vanligen stumt. Exempelvis kalde eller kvinde som uttalas "kvinne".
 • D som följer efter vokal uttalas mjukt. Slutljudet liknar det i engelskans "with" (i exempelvis "gade").
 • G som följer efter vokal uttalas oftast mjukt. Antingen med ett ljud som ett j eller nästan som danskt (eller tyskt) u (bakre delen av tungan höjs mot gommen), exempelvis i "læge" (Sv läkare). Exempel med j-aktigt g är "drager" (Sv stadsbud).
 • Kk, pp och tt uttalas som g, b respektive d. Exempel: Trykke (uttalas "trögge"), hoppe (uttalas "håbbe"), flytte (uttalas "flydde").
 • Skj och stj uttalas med varje ljud för sig. Exempel: Skjorte (uttalas "sgjårde"), stjerne (uttalas "sdjärne").
 • G efter i och u är oftast stumt. Exempel: Pige, uge (Sv vecka, uttalas ungefär oe), fugl (Sv fågel).
 • Långt a uttalas vanligtvis inte så mörkt som i svenskan, utan mer åt ä-ljudet. Exempel: Gade.
 • Långt u uttalas ungefär som svenska o i bo. Exempel: Uge.
 • Eg och øg uttalas ungefär som aj respektive åj. Exempel: regn, røg.

Danska ord som exempelvis "mat" och "hat" (Sv matt, hatt) skrivs med enkel slutkonsonant. Trots det är vokalen kort, precis som i svenska matt, hatt.

Ett stötljud, "stødet" eller "stødtonen", används i danskan för att skilja vissa ord som stavas likadant åt. Uttalet förstärks med en stöt genom stämbanden. Jämför akut accent i svenskan. Exempel är hjælper som med stötljud betyder "hjälper" medan det utan stötljud betyder "hjälpare".

Danska har många olika vokalljud, trettioen stycken. Några av alfabetets vokaler har flera varianter beroende på om de kommer före eller efter vissa konsonanter. Före och efter konsonanten r uttalas ofta vokalerna med tungan belägen lägre i munnen.

 
 

*Googles förslag